Редовни дейности в рамките на проекта Ветроходство по Дунав

Организиране на трансгранично обучение в Дони Милановац, 27-28 август 2022 г

През 2021г в тежки условия на труд, поради пандемията от Корона вирус в целия свят, Сдружение ЛАЗАРУС извършва дейност в страната, свързана с обучение и управление на платноходки по река Дунав. Като се има предвид, че през предходния период нямаше възможност за трансгранично общуване, решихме да организираме двудневно трансгранично обучение на 27-28 август 2022 г. в Дони Милановац, което ще събере членове на ТД „Бонония“ организация от Видин и Сдружение ЛАЗАРУС, които са преминали обучение по ветроходство по проекта.

Обновяване на знанията и уменията по ветроходство, придобити по проект „Ветроходство по Дунав“, 25.07.2021 г.

С цел демонстриране на нов туристически продукт по река Дунав и обновяване на знанията и уменията членовете на Сдружение ЛАЗАРУС проведоха обучение.

Обучение на млади членове на Асоциация LAZARUS, залив Пореч, 01.08.2021 г.

Запознахме нашите млади съграждани с основите на ветроходството, 10.07.2021 г.

Въпреки че проектът „Ветроходство по Дунав” приключи, Сдружение ЛАЗАРУС продължи с ветроходната дейност. Обучавахме се за млади хора, посетиха ни ученици от Основно училище „Вук Караджич“ от Дони Милановац, които бяха запознати с основите на ветроходството.

Заснемане с цел популяризиране на активна почивка в Джердап, 25.06.2021 г.

За да популяризираме активната почивка и гастрономията на Джердап, ние участвахме с нашите платноходки в заснемането на промоционален филм за представяне на туристическата оферта на Балканите.

Пресконференция по проект „Плаване по Дунав“ Донжи Милановац, 08.10.2020

На 07.10.2020 г. се проведе пресконференция по проект „Плаване по Дунав“, CB007.2.13.076, финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA България-Сърбия 2014-2020. от 12:00 часа в Туристическия информационен център - Културен център в Донжи Милановац на ул. Краля Петра I. На пресконференцията бяха представени дейностите, осъществени в рамките на проекта, бяха представени брошура и филм за ветроходството, ролята на ветроходството като част от регионалните туристически продукти и възможностите за популяризиране на ветроходството като възможности за развитие на туризма в България и Бяха обсъдени Сърбия.

Семинар за популяризиране на нов туристически продукт - плаване по Дунав в Донжи Милановац, 03.10.2020

Трансграничен семинар за популяризиране на нов туристически продукт - плаване по Дунав, беше организиран в рамките на проект „Плаване по Дунав“, CB007.2.13.076, финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg- IPA България-Сърбия 2014-2020. Семинарът се проведе на 2 октомври 2020 г. в Туристическия информационен център - Културен център, на адрес: ул. Краля Петра I, 19220 Донжи Милановац, с начало в 11:00, докато обядът беше организиран в ресторант „Капетан“. На семинара бяха представени дейностите, реализирани в рамките на проекта, постигнатите резултати, както и брошурата и филмът за ветроходството. Основната цел на семинара беше да се обсъди ролята на ветроходството като част от регионален туристически продукт и възможността за насърчаване на ветроходството за развитие на туризма в България и Сърбия. В семинара взеха участие около 50 представители в областта на туризма от България и Сърбия, представители на местни и държавни органи, неправителствени организации, занимаващи се с туризъм, туристически организации, собственици на места за настаняване, медии и всички заинтересовани страни медии и всички заинтересовани страни, за които насърчаването на туризма под всякаква форма, както и ветроходството, са мисия и приоритет. На участниците в семинара беше предоставена демонстрация на ветроходните лодки, закупени по проекта и възможност за плаване по река Дунав.

Местни и регионални медии отразиха събитията по проекта!, 01.10.2020

http://www.niebg.net/dpal/node/14920?fbclid=IwAR3MZUh0pkR3ZuuGVNdsP-Nr9KxwzeAagKzlHje8kIXTJ4RPsh23gmcqO5Y

Млади яхтсмени обучени по трансграничен проект "Ветроходство по Дунав"

http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_zpoy0to5?fbclid=IwAR2TZzzC0SzwsQFV3aOeu2GliT7EOhbFh-9RoTkTtfpf1F6XDO1QLBtdSdg"

Семинар за промоциране на нов туристически продукт – ветроходство по Дунав, 30.09.2020

Трансграничен семинар за промоциране на нов туристически продукт - ветроходство по р.Дунав, се организира в рамките на проект Ветроходство по Дунав, CB007.2.13.076, финанcиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014— 2020г.

Семинарът се проведе на 30ти септември 2020г. в ресторанта на хотел Нептун, гр.Видин, на адрес: ул. „Дунавска“ 8, 3700 Видин с начаен час 11:00 часа!

На семинарът бяха представени дейностите, които са реализирани в рамките на проекта, постигнатите резултати и разработените брошура и филм за ветрходството. Основната цел на семинара бе проведената дускусия, на която се обсъди ролята на ветроходството като част от регионалните туристически продукти и възможностите за популяризиране на ветроходството като възможност за развитие на туризма в България и Сърбия. Присъстващите изразиха похвали и адмирации за реализираната проектна идея и дадоха предложения за начини и способи за предлагане на продукта на туристи и гости на региона. На семинара присъстваха над 50 представители на бизнеса, работещи в сферата на туризма от България и Сърбия, представители на местни и регионални власт - зам. областен управител Лъчезар Попиванов, представители на Община Видин, НПО занимаващи се с туризъм, спортни клубове по водни спортове, туроператори, хотелиери, медии и всички заинтересовани лица, за които популяризирането на туризма под всякаква форма, както и ветроходството, са мисия и приоритет.

За участниците в семинара беше осигурена демонтрация на закупените по проекта ветроходни лодки и възможност за разходка, управление и плаване по река Дунав. Въпреки силният вятър част от участниците се докоснаха до магията на ветроходството и покоряването на водите на великата река Дунав!

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=101547984911679&set=a.181403973592746

Пресконференция за представяне на проекта и изпълненото до момента!, 29.09.2020

Пресконференция

Красотата на ветроходството заснета в 30 минути – филм на Български език, 24.09.2020

Фестивал по ветроходство 19-20.09.2020

Красотата на ветроходството, магията да овладееш поривите на вятъра и възхищението от величието на голямата река Дунав бяха само малка част от емоциите на над 190 участника и посетителя на първит ден от Фестивала по ветроходство, организиран в рамките на проекта! Младите ветроходци, преминали обучението по ветроходство демонстрираха какво са научили в първият ден от Фестивала. А на 20.09.2020 всички гости и посетители можеха да се качат на ветроходните лодки и да усетят емоцията и адреналина на платната! Двуденевният фестивал на Ветроходството по река Дунав събра десетки жители и гости на Видин, а до магията на този вид спорт можеха да се докоснат всички желаещи. По проекта са закупени нови ветроходни лодки, двигатели и оборудване. След приключването му две от платноходките остават собственост на туристическо дружество „Бонония”, а другите две ще се ползват в Сърбия. Те ще бъдат предоставяни на всеки желаещ, независимо от възрастовата група. Идеята е да се ползват и занапред за обучения и тренировки и да се запознаят повече хора с този завлядяващ спорт!

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=101547984911679&set=a.178638710535939

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=101547984911679&set=a.177911287275348

Ветроходен лагер за начинаещи в Сърбия 20-25.08.2020

Ветроходен лагер за начинаещи в Сърбия 20-25.08.2020 Лагер за ветроходство за начинаещи, обучение по ветроходство за млади хора беше организирано в рамките на проект „Плаване по Дунав“, CB007.2.13.076, финансиран от Interreg - програма IPA България - Сърбия, в периода от 20.08.-25.08.2020г. В лагера участваха 40 деца и младежи на възраст от 11 до 29 години, които тренираха ветроходство и се забавляваха заедно. Установена беше и онлайн връзка с участници от България, които проведоха същото обучение на езерото Рабишко в България. В първата част на лагера целта беше теоретично да запознае бъдещите млади моряци и всички посетители на лагера с основите на ветроходството. Във втората част на лагера целта беше практически да се запознаят младите моряци с основите на ветроходството. Тренировката бе водена от Мирослав Петкович, селекционерът на сръбския национален отбор по ветроходство.

Лагер по ветроходство за начинаещи в България 16-21.08.2020

На 16ти август започна дългоочакваният лагер по ветроходство за начинаещи, организиран в рамките на проект "Ветроходство по Дунав", СВ007.2.13.076, финансиран по програма Интеррег - ИПП България - Сърбия. 40 деца и младежи от 11 до 29 годишна възраст взеха участие в лагера, обучаваха се във ветроходство и се забавляваха заедно. Онлайн връзка бе осъществена и с участниците от Сърбия, които проведоха същото обучение в Долни Милановац, Сърбия.

Първи ден от ветроходния лагер 16.08.2020:
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=101547984911679&set=a.165130968553380

Ден втори от ветроходния лагер 17.08.2020:
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=101547984911679&set=a.165140101885800

Ден трети от ветроходния лагер 18.08.2020:
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=101547984911679&set=a.165890528477424

Ден четвърти от ветроходния лагер - 19.08.2020:
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=101547984911679&set=a.168356184897525

Ден пети от ветроходния лагер - 20.08.2020:
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=101547984911679&set=a.168358001564010

Последен лагерен ден - 21.08.2020:
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=101547984911679&set=a.169084458158031

Учебен материал

Покана за лагер, 10.08.2020

Асоциация "Лазар" и ТД "Бонония" изпълняват проекта "Плаване по Дунав", в рамките на който бяха закупени нови платноходки, двигатели и оборудване. Като част от проекта ще бъде организиран петдневен ветроходен лагер в Донжи Милановац в периода 20.08.2020 - 25.08.2020. В обучението ще участват професионални инструктори, моряци и спасители. Лагерът е безплатен за участниците. Всички разходи за транспорт, храна, настаняване и обучение се покриват от програмата. Деца и младежи до 29-годишна възраст имат възможност да участват. Има 40 места за участници. След лагера в България и Сърбия всички участници от България и Сърбия ще се съберат на река Дунав във Видин за двудневен фестивал на ветроходството. За да кандидатствате, изпратете следната информация на asocijacijalazarus@gmail.com: име и фамилия, възраст, телефон за връзка, имейл, знаете ли как да плувате, имате ли опит във водните спортове (плуване, гребане) и др.).

ПОКАНА ЗА ЛАГЕР СЪРБИЯ, 26.06.2020

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=109626510805389&id=108267030941337

Покана за лагер, 10.06.2020

ТД Бонония изпълнява проект „Ветроходство по р.Дунав“ по който са закупени нови ветроходни лодки, двигатели и оборудване.
В изпълнение на проекта, Дружеството организира 5-дневен тренировъчен лагер по ветроходство на езеро Рабиша в периода 16.08.2020г.- 21.08.2020г . В обучението ще участват професионални инструктори, ветроходци и спасители.
Лагерът е безплатен за участниците. Всички разходи по транспорт, храна, настаняване и обучение се поемат по програмата.
Възможност за участие имат деца и младежи до 29г. Местата за участници са 20.
Други 20 участника могат да се запишат за съшият лагер в Сърбия, Долни Милановац (ще има отделен ивент и инфо за Сърбия, датите се уточняват)
След провеждането на двата лагера, всички участници от България и Сърбия ще се съберат на р.Дунав във Видин на двудневна ветроходна фиеста.
За записване, моля изпратете следната информация на dunav_vidin@abv.bg : Имена, години, телефон за връзка, и-мейл, за лагер в България или Сърбия желаете да участвате, можете ли да плувате, имате ли опит на вода (плуване, гребане и др.). Ще се свържем с вас до края на м.Юни.

Първа среща на екипа на проекта „Ветроходство по Дунав“, 01 ноември 2019 г.

На 01 ноември 2019 г. в гр. Долни Милановац, Асоциация Лазарус организира първа среща на екипа по проект „Ветроходство по Дунав“. На срещата беше направено представяне на етапа на изпълнение на проекта. Бяха представени дейностите, очакваните резултати и индикатори на проекта. Срещата продължи с дискусии по графика на изпълнение на проекта, като се обсъждаха съвместните дейности по проекта, както и за всеки партньор поотделно. Датите, отговорностите и процедурите, които трябва да се проведат бяха определени. Проект „Ветроходство по Дунав“, CB007.2.13.076, е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 — 2020 г.

Доставено оборудване

В рамките на проект„Ветроходство по Дунав“, номер на проекта CB007.2.13.076, Водещият партньор – Туристическо дружество Бонония – Видин закупи специално оборудване, което е отсъществено значение закачествено тоиз пълнение на дейностите по проекта и заустойчивост та на неговите резултати. В изпълнение на договор № CB007.2.13.076-Доставка 01 фирмата ВИБИЕЛ Трейд ООД достави: 2 ветроходнилодки Topaz Omega; 2 извън бордови двигателя за ветроходни лодки Genovo F5 BMS; 2 брояре маркета за ветроходни лодки Trigano Jet 650; 1 Мегафон HW-8C; 1 Анемометър AM-816; 4 греблаТрем; 4 ключа за гребла Trem; 20 неопренови костюма Dinghy 500. Очакваме да бъдат доставени и 30 броя спасителни жилетки.