Първа среща на екипа на проекта „Ветроходство по Дунав“, 01 ноември 2019 г.

На 01 ноември 2019 г. в гр. Долни Милановац, Асоциация Лазарус организира първа среща на екипа по проект „Ветроходство по Дунав“. На срещата беше направено представяне на етапа на изпълнение на проекта. Бяха представени дейностите, очакваните резултати и индикатори на проекта. Срещата продължи с дискусии по графика на изпълнение на проекта, като се обсъждаха съвместните дейности по проекта, както и за всеки партньор поотделно. Датите, отговорностите и процедурите, които трябва да се проведат бяха определени. Проект „Ветроходство по Дунав“, CB007.2.13.076, е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 — 2020 г.

Доставено оборудване

В рамките на проект„Ветроходство по Дунав“, номер на проекта CB007.2.13.076, Водещият партньор – Туристическо дружество Бонония – Видин закупи специално оборудване, което е отсъществено значение закачествено тоиз пълнение на дейностите по проекта и заустойчивост та на неговите резултати. В изпълнение на договор № CB007.2.13.076-Доставка 01 фирмата ВИБИЕЛ Трейд ООД достави: 2 ветроходнилодки Topaz Omega; 2 извън бордови двигателя за ветроходни лодки Genovo F5 BMS; 2 брояре маркета за ветроходни лодки Trigano Jet 650; 1 Мегафон HW-8C; 1 Анемометър AM-816; 4 греблаТрем; 4 ключа за гребла Trem; 20 неопренови костюма Dinghy 500. Очакваме да бъдат доставени и 30 броя спасителни жилетки.