Назив пројекта

Једрење на Дунаву.

Водећи партнер

Туристичко удружење Бонониа

Други партнер

Удружење грађана Асоцијација ЛАЗАРУС

Приоритетна оса

Туризам

Специфични циљ

Умрежавање људи са људима

Трајање пројекта

15 месеци

Укупан буџет (у еврима)

149.455,23

Циљеви пројекта

Подићи свест становништва у Борском и Видинском округу за једриличарски туризам, изградити вештине међу младим људима у прекограничном региону да једре и стварају и развијају маркетинг новог туристичког производа- Једрење на Дунаву

Активности пројекта

А1. Изградња техничких капацитета за пловидбу на Дунаву
А2. Информативна кампања у локалним школама и универзитетима
А3. Прекогранични тренинзи за једрење за младе
А4. Фестивал једрења на Дунаву
А5. Кампања за подизање свести и промоцију
А6. Организовање семинара за маркетинг новог туристичког производа –једрење на Дунаву

Резултати пројекта

2 Информативне кампање у школама и универзитетима за 200 младих људи са обе стране границе;
2 семинара за маркетинг новог туристичког производа – једрење на Дунаву биће организована у Видину и Доњем Милановцу са по 40 учесника
2 обуке за једрење за 50 прекограничних учесника и 1 фестивал једрења са 150 учесника

Циљне групе

80 представника локалних и регионалних власти и јавних институција, невладиних организација, малих и средњих предузећа и других пружалаца услуга у области спорта, културе, природног наслеђа и развоја туризма Информативни састанци у школама - 200 младих Тренинзи - 80 младих фестивал једрења - 150 учесника