Туристичко удружење
Бононија – Видин (ТАБВ)

Туристичко удружење Бононија – Видин (ТАБВ) део је Националног удружења – Бугарске туристичке уније. Унија је основана прошлог века у августу 1895. године. Кроз своју 120-годишњу историју, заинтересоване стране – локална удружења са седиштем у сваком бугарском граду – претрпеле су различите правосудне форме и промене у организацијама. Последња је била у марту 1996. године где је усвојен последњи акт о оснивању Туристичког удружења Бононија – Видин.

Без обзира на своје правосудне промене, Туристичко удружење Бононија – Видин задржало је своју основну мисију, вредности и циљеве као што су:

– ТАБВ је добровољно, независно невладино удружење за друштвену рекреацију, за спортско-туристичке, културне, патриотске, природно-еколошке активности.

– Главни циљ Туристичког удружења Бонониа је да подржи развој цивилног друштва и демократије у Републици Бугарској у области социјалног и рекреативног туризма, да развије и промовише разне врсте и облике туризма.

Историјски обухваћена подручја активности су планинарење, алпинизам, спелеологија, али због специфичног географског положаја Видина (на обали Дунава и близина језера Рабиша и Божурица) снажно су обухваћени водени спортови и туризам као што је кајакинг и кануинг и вожња чамцима.

Асоцијација ЛАЗАРУС

Асоцијација ЛАЗАРУС доприноси очувању културне баштине подизањем свести, образовањем младе популације и применом стечених знања у економском развоју заједнице, делујући у области друштвеног активизма, омладинске политике, интеркултуралног дијалога доприноси одрживом развоју и здравим животним стиловима, организује сама или у сарадњи са другим организацијама стручне конференције, конференције, семинаре и друге облике образовања у областима образовања, заштите животне средине и одрживог развоја, туризма, спорта и рекреације, здравља, предузетништва, учествујући у пројектима самостално или са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству које се тиме баве или сличним активностима, организује волонтерске акције чишћења и заштите природе, пошумљавања и озелењивања угрожених делова насеља и њихове околине, кроз своје активности ради на унапређењу одрживог развоја туризма у интересу локалне заједнице.
Асоцијација ЛАЗАРУС има искуства у управљању и спровођењу пројеката, у протеклој години је са општином Мајданпек реализовала пројекат „Едукација младих о рециклажи“ у којем је имала водећу улогу.
У оквиру пројекта „Заштићена подручја за природу и људе“, Асоцијација ЛАЗАРУС радила је на припреми и снимању аудио материјала.
Асоцијација ЛАЗАРУС је неколико година уназад учествовала као логистичка подршка у организацији КУП-а Ђердапа у једрењу.